English
Latvian
Reklāmkarogs
SKENĒŠANA

Latvijas Fotogrāfijas muzejs sagatavo vizuālo materiālu digitālā formā. Tiek skenēti šaurie un platie negatīvi, diapozitīvi, fotogrāfijas un stikla plates.