English
Latvian
Reklāmkarogs
FOTOFORMA +21 “CILVĒKS LAIKĀ UN TELPĀ”
05.11. – 29.11.2009
Izstāde ir veltījums nodibinājuma „FotoForma” iniciatīvai 80. gadu nogalē veidot Latvijas fotogrāfijas nozares pašapziņu un patstāvību. Apvienības tā laika pozīciju izteica izstāde „Latvijas laiks” izstāžu zālē „Arsenāls” un fotogrāfu pievēršanās cilvēka esības izpausmēm laikā un telpā.   Šo misiju kā neafišētu personīgo atbildību turpina realizēt vairāki Latvijas fotogrāfi. Izstādē būs aplūkojami šo autoru humānās ievirzes darbi, kas tapuši pēdējo divdesmit gadu laikā. Skatītajiem pārsteigumu varētu sagādāt pazīstamu reklāmas, sporta, vai smalko aprindu fotogrāfu pievēršanās cilvēka eksistences apcerei. Izstādes dalībnieki: Vilnis Auziņš, Uldis Balga, Miks Ignats, Rūta Kalmuka, Ramona Kalniņa, Juris Kalniņš, Dainis Kārkluvalks, Pēteris Korsaks, Anda Krauze, Aivars Liepiņš, Harijs Daina Liepiņš, Astrīda Meirāne, Vitauts Mihalovskis, Uģis Niedre, Modris Rubenis, Gatis Vanags, Ilmārs Znotiņš.
Visai atšķirīgos darbus komplektējuši un sakārtojuši fotogrāfi Vilnis Auziņš, Harijs Liepiņš  un Gatis Vanags. Apvienība "FotoForma" izveidota 1988. gadā, 2006. gadā tā reģistrēta kā nodibinājums. Grupas aktivitātes saistītas ar Latvijas fotogrāfijas nozares iespēju apzināšanu, tādēļ tās darbību raksturo nevis savdabīgs, estētisks uzstādījums, bet gan mērķtiecīgi realizēti projekti un kopīgas izstādes.