English
Latvian
Reklāmkarogs
IZSTĀDE „VIENA DIENA OGRES RAJONĀ”
08.04. – 03.05. 2009.
Foto akcijas „Viena diena Ogres rajonā. 2008” izstādē, kas bija iekārtota divos muzeja ēkas stāvos, tika ietvertas dažādu autoru aptuveni septiņdesmit fotogrāfijas. Pirmo reizi foto akcija Ogrē notika 1988.gadā, kad to ierosināja toreizējais kluba vadītājs fotogrāfs Egons Spuris gadu pēc akcijas „Viena diena Latvijā. 1987” norises.  Pēc divdesmit gadiem foto klubs „Ogre” un Ogres Vēstures un mākslas muzejs kopā pulcināja sešdesmit sešus autorus - gan pirmās akcijas dalībniekus, no kuriem vairums atsaucās arī šoreiz, gan citus šobrīd aktīvi strādājošus fotogrāfus no visas Latvijas -, lai 23. maijā dokumentētu Ogres rajonu: iedzīvotājus, norises, vietas. Darbu atlasi veikuši fotogrāfi Andrejs Grants, Gundega Deģe un Vitauts Mihalovskis. Izstādei izvēlētās fotogrāfijas apliecina pavasarīgu prieku un dzīves krāsainību, kas gluži kā dzeņa vēders ietver gan gaišākus, gan tumšākus toņus. Aigars Jansons fiksējis podnieka Jāņa Zviedra darbošanos, Normunds Mežiņš – helikoptera MI-17 ekipāžu, Andris Tenass – zivju audzētavu Tomē. Katrs autors atradis citādu skatupunktu, no kura vērot iedzīvotāju raibo sadzīvi.
Ceturtdien, 16. aprīlī muzejā norisinājās pasākums „Viena diena Latvijas vēsturē”. Fotogrāfs Gunārs Janaitis, viens no akcijas „Viena diena Latvijā. 1987” organizatoriem, stāstīja par tās norisi pirms vairāk kā divdesmit gadiem un demonstrēja tā laika fotogrāfijas, savukārt Vitauts Mihalovskis, foto kluba „Ogre” vadītājs, raksturoja Ogrē notikušo akciju. Pēc diskusijas interesenti noskatījās Ogres Televīzijas sagatavoto īsfilmu „Viena diena Ogres rajonā. 2008”.
Foto klubs „Ogre” izveidots 1969. gadā. Tā mākslinieciski vadītāji bijuši Ziedonis Krūmiņš, Aleksandrs Zobens, Egons Spuris, Raimo Lielbriedis, šobrīd – Vitauts Mihalovskis. Iknedēļas tikšanās reizēs un izstādēs klubs kopā pulcē aptuveni trīsdesmit biedrus.